THÔNG BÁO
Sinh viên căn cứ và Công văn tổ chức và Quyết định khen thưởng để thực hiện

http://husc.edu.vn/news.php?readmore=3741


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!