THÔNG BÁO
Những sinh viên có tên trong danh sách miễn, giảm học phí HK1 năm học 2016-2017 kiểm tra các thông tin về mã tài khoản ATM, số tiền đựoc miễn, giảm. Đối với những sinh viên chưa có mã tài khoản ATM cần liên hệ ngay với tổ KHTC (tầng 2, nhà A) để cung cấp thông tin trước ngày 29/4/2017.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!