THÔNG BÁO
Những sinh viên khoá 40 có tên trong danh sách sau cần liên hệ ngay với Ngân hàng Công thương TTHuế (số 20 Hà Nội) để làm thẻ ATM, sau đó cung cấp số tài khoản cho Tổ Kế hoạch tài chính (tầng 2, nhà A) trước ngày 10/3/2017.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!