THÔNG BÁO
Theo như kế hoạch triển khai đợt 2 Chương trình xét nghiệm virus HPV (Human Papilloma virus) tại Trường Đại học Khoa học dành cho nữ sinh viên năm thứ nhất K41 năm thứ 4 K38. Nay, Ban tổ chức thông báo đến sinh viên được biết thời gian và địa điểm cụ thể như sau. Thời gian: Sáng ngày 09/12/2017 và Sáng ngày 11/12/2017 Địa điểm: Khoa Sinh học, dãy nhà A

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!