THÔNG BÁO
Hiện nay, Trường Đại học Ngoại ngữ có xác nhận chứng chỉ ngoại ngữ không do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế cấp để xét tốt nghiệp đại học. Các sinh viên có nhu cầu liên hệ với Trường Đại học Ngoại ngữ để được xác nhận.

Chi tiết xem tập tin đính kèm


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!