THÔNG BÁO
Trường Đại học Ngoại ngữ đã thống kê tiến độ học ngoại ngữ không chuyên khóa tuyển sinh 2013 của Trường Đại học Khoa học. Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên khóa tuyển sinh 2013 biết kết quả để có kế hoạch học và thi bổ sung. Ngoài ra, sinh viên cần kiểm tra kết quả và phản hồi với Trường Đại học Ngoại ngữ nếu có sai sót.

Chi tiết xem tập tin đính kèm


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 
Giảng viên vui lòng đăng nhập tại đây!